ฝากขายทรัพย์

ฝากขายทรัพย์

สถานที่ตั้ง

ทำไมต้อง Perfect Property Agent

ฝากขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการโฆษณาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

มอบความไว้วางใจให้เราขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับคุณ เราพร้อมดำเนินการ

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

กระบวนการทำงาน

 • ลงพื้นที่จริง
 • ตรวจสอบและประเมินราคาตลาด
 • ถ่ายภาพแบบนักขายมืออาชีพ
 • ทำโฆษณาแบบ Premium
 • ทีมงานขายกระจายโฆษณา
 • ค้นหา นำเสนอ อสังหาริมทรัพย์ แก่ผู้สนใจซื้อ
 • ให้คำแนะนำและขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • พาผู้สนใจซื้อเข้าชมอสังหาริมทรัพย์
 • ให้คำปรึกษา ดูแลเอกสาร การซื้อ-ขาย
 • ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • ดูแลอำนวยความสะดวกในวันโอนกรรมสิทธิ์

เอกสารประกอบการฝากขาย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาโฉนด ทุกหน้า
 • สำเนา ใบ ทด.13 , ใบ อช.2
 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง

ผลประโยชน์/ค่าตอบแทน

 • ลูกค้าจะได้รับการบริการและการดูแลนับตั้งแต่มีข้อตกลงให้ช่วยขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
 • บริการพาผู้สนใจซื้อเข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์อย่างปลอดภัย
 • ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ ตลอดจนการวางมัดจำ
 • ให้คำปรึกษา ดูแล ประสานงาน ในการจัดเตรียมเอกสารในการซื้อ-ขาย
 • บริการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอสินเชื่อทุกสถาบันการเงินและการไถ่ถอน
 • อำนวยความสะดวกในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • เมื่อผู้ซื้อเซ็นสัญญาซื้อเสร็จ และผู้ขายได้รับเงินในการขายเรียบร้อย นายหน้าและตัวแทนจึงได้ค่าตอบแทนตามตกลง
error:

ค้นหาทรัพย์​

shell download logsuz shell indir takipçi satın al türk takipçi Pubg Kurmalı Tüfekler Hangileri En iyi Leke Kremi shell download logsuz shell indir takipçi satın al türk takipçi Pubg Kurmalı Tüfekler Hangileri En iyi Leke Kremi