ฝากขายทรัพย์

ผู้ฝากขายทรัพย์

สถานที่ตั้ง

ทำไมต้อง Perfect Property Agent

ฝากขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการโฆษณาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

มอบความไว้วางใจให้เราขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับคุณ เราพร้อมดำเนินการ

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

กระบวนการทำงาน

 • ลงพื้นที่จริง
 • ตรวจสอบและประเมินราคาตลาด
 • ถ่ายภาพแบบนักขายมืออาชีพ
 • ทำโฆษณาแบบ Premium
 • ทีมงานขายกระจายโฆษณา
 • ค้นหา นำเสนอ อสังหาริมทรัพย์ แก่ผู้สนใจซื้อ
 • ให้คำแนะนำและขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • พาผู้สนใจซื้อเข้าชมอสังหาริมทรัพย์
 • ให้คำปรึกษา ดูแลเอกสาร การซื้อ-ขาย
 • ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • ดูแลอำนวยความสะดวกในวันโอนกรรมสิทธิ์

เอกสารประกอบการฝากขาย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาโฉนด ทุกหน้า
 • สำเนา ใบ ทด.13 , ใบ อช.2
 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง

ผลประโยชน์/ค่าตอบแทน

 • ลูกค้าจะได้รับการบริการและการดูแลนับตั้งแต่มีข้อตกลงให้ช่วยขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
 • บริการพาผู้สนใจซื้อเข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์อย่างปลอดภัย
 • ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ ตลอดจนการวางมัดจำ
 • ให้คำปรึกษา ดูแล ประสานงาน ในการจัดเตรียมเอกสารในการซื้อ-ขาย
 • บริการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอสินเชื่อทุกสถาบันการเงินและการไถ่ถอน
 • อำนวยความสะดวกในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • เมื่อผู้ซื้อเซ็นสัญญาซื้อเสร็จ และผู้ขายได้รับเงินในการขายเรียบร้อย นายหน้าและตัวแทนจึงได้ค่าตอบแทนตามตกลง
error:

ค้นหาทรัพย์​

ขอบคุณมากคะ

สำหรับการติดต่อ
เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว